bao bao Hoài Bảo. Nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn bán hàng và Marketing tại ZHOME. Thông tin liên hệ.Facebook.

Instagram.

Twitter.

Email: Baozhome@gmail.com

Phone: 0782928681

Học Vấn: Cao Đẳng Sống tại : TPHCM Quê Quán: Tân An

Tôi là nhân viên tư vấn bán hàng tại ZHOME, chuyên tư vấn và giữ Hotline công ty. Bạn cần vấn đề gì có thể liên hệ tôi để được tư vấn và hiểu rõ hơn về sản phẩm dịch vụ của ZHOME.