trang nguyen Trang Nguyễn. Nhân viên quản lý cấp cao tại ZHOME. Chuyên các vấn đề về chăm sóc khách hàng và xử lý hành chính nhân sự. Thông tin liên hệ.Facebook.

Instagram.

Twitter.

Email: Trangzhome@gmail.com

Phone:

Học vấn: Đại Học Nơi sống: TPHCM Quê Quán: ĐakLak

Trang là nhân viên hành chính nhân sự cao cấp, chịu các vấn đề về nhân sự cũng như liên quan đến chăm sóc khách hàng. Khi gặp vấn đề gì bạn có thể liên hệ Trang để được tư vấn tất cả nhé.